Αρχική

Το κομμάτι αυτό της ιστοσελίδας μας αναφέρεται στους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της IAESTE. Ακολουθώντας το πλευρικό μενού, θα μπορέσετε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, τις χώρες που συμμετέχουν, απαντήσεις σε πιθανές απορίες σας, τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής IAESTE της Θεσσαλονίκης (στην εθελοντική εργασία των οποίων βασίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του προγράμματος)

και να δείτε πώς μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλος της ομάδας μας!