Για Εργοδότες

Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος εργοδότης - συνεργάτης της IAESTE μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να ενημερωθεί για τη δράση της IAESTE σε διεθνές επίπεδο.